• All School
 • Nov 06, 2019

SHOP SFC EAGLE GEAR HERE!

 • Varsity
 • Oct 17, 2019

SFC v Jewish Academy

 • Varsity
 • Oct 15, 2019

SFC v Tri-City

 • Varsity
 • Oct 10, 2019

SFC v Classical Academy

 • Varsity
 • Oct 08, 2019

SFC v Escondido Charter

 • Varsity
 • Oct 07, 2019

SFC v Cathedral Catholic

 • Varsity
 • Oct 03, 2019

SFC v Orange Glen

 • Varsity
 • Oct 01, 2019

SFC v Horizon Prep

 • Varsity
 • Sep 26, 2019

SFC v Tri-City Christian

 • Varsity
 • Sep 25, 2019

SFC v Classical Academy

 • Varsity
 • Sep 19, 2019

SFC v Escondido Charter

 • Varsity
 • Sep 18, 2019

SFC v Orange Glen

 • Varsity
 • Sep 12, 2019

SFC v Pacific Ridge

 • Varsity
 • Sep 11, 2019

SFC v High Tech

 • Varsity
 • Sep 06, 2019

SFC v Jewish Academy

 • Varsity
 • Sep 04, 2019

Tennis Preview

Load More