80
  • Varsity
  • Oct 02, 2023

Senior Night vs Pac Ridge

34
  • Varsity
  • Sep 28, 2023

vs. Pacific Ridge - @DWake95

44
  • Varsity
  • Sep 25, 2023

vs. La Jolla Country Day

53
  • Varsity
  • Nov 08, 2022

Playoffs vs. Poly - @DWake95

41
  • Varsity
  • Nov 02, 2022

Playoffs vs. El Capitan

Load More